Catan นักบุกเบิกแห่งคาธาน เกมกระดานสุดฮิตที่มาในรูปแบบ VR

Catan นักบุกเบิกแห่งคาธาน เกมกระดานสุดฮิตของเยอรมนี กว่า 25 ปี และวางขายถึง 30 ภาษา และเป็นเกมทีแข่ง

Read more