Lila’s Tale เกมแก้ปริศนาในรูปแบบ VR โดยไม่ต้องใช้มือเล่นเกม

ถ้าพูดถึงเกม VR ทุกคนก็จะนึกถึงการบังคับ โดยใช้มือในการควบคุมอินเตอร์แรคทีฟต่างๆ ภายในเกม แต่มีเกมหน

Read more