myVR สังคม VR รูปแบบใหม่ในห้องส่วนตัวที่ออกแบบเอง

ครั้งนี้ไปเจอ App  ตัวหนึ่งมาครับเห็นน่าสนใจดีเลยหยิบมาเล่าให้ฟังครับ  มันชื่อว่า myVR ครับ เป็นแอปท

Read more